• Period 1 - Prep

  Period 2 - Math 7H (Room 130)

  Period 3 - Math 7R (Room 130)

  Period 4 - Math 7R (Room 130)

  Period 5 - Team Green Meeting Time

  Period 6 - Lunch

  Period 7 - Lunch Duty (Cafe)

  Period 8 - Math 7 R (Room 130)

  Period 9 - Math 7 R (Room 130)